Uvjeti korištenja

Internetska stranica www.integrityhemp.eu u vlasništvu je OPG-a Valen, Mirnovečka 32, Kladje, 10430 Samobor, OIB: 92668118153. Osoba ovlaštena za zastupanje: Vanja Valen, nositelj OPG-a.

Svi materijali koje se nalaze na www.integrityhemp.eu internetskoj stranici ekskluzivno su intelektualno vlasništvo OPG-a Valen, te se mogu koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava. OPG Valen omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.integrityhemp.eu  kako je regulirano ovim Uvjetima kupnje (Predugovornima obavijestima).

Ovi Uvjeti kupnje (Predugovorne obavijesti) dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Pojam Prodavatelj odnosi se dakle na OPG Valen, Mirnovečka 32, Kladje, 10430 Samobor, OIB: 92668118153, T: 099/3360-539; e-pošta: integrity@integrityhemp.eu; www.integrityhemp.eu.

Pojam Kupca prvenstveno se odnosi na klasičnog potrošača kojeg štiti Zakon o zaštiti potrošača, dakle fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja, ali i na kupce obrtnike, trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti, te na sve ostale kupce.

Prodavatelj prodajom putem Internet stranice www.integrityhemp.eu nastupa u svoje ime.

Uvjeti kupnje (Predugovorne obavijesti) čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) Kupac dobiti email s potvrdom o narudžbi koja potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Prodavatelj o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je narudžba zaprimljena što samim time znači da je ugovor skloplje.

Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost.

Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije.

Uvjeti kupnje (Predugovorne obavijesti) podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije.

Pristup na internetske stranice www.integrityhemp.eu ponekad može biti onemogućen zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.